Wouters Incasso in Dordrecht

CONSTATERINGEN / BEWIJSBESLAGEN

Vastlegging van feiten, die telt
Regelmatig draaien geschillen om feiten. Feiten zijn veelal achteraf moeilijk bewijsbaar. Waarom niet een feitelijke situatie vastleggen op het moment dat deze nog ‘vers’ is?

Een proces verbaal van constatering door de gerechtsdeurwaarder kan dan uitkomst bieden. Wij leggen op verzoek van een partij of partijen gezamenlijk een feitelijke situatie vast met beeld en omschrijving. Uw cliënt beschikt daarmee over een vaststelling die gewicht in de schaal legt in een gerechtelijke procedure. Onze ervaring is dat rechters extra waarde hechten aan een constatering door een gerechtsdeurwaarder boven die van een andere derde partij.

Op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt door ons kantoor een proces verbaal van constatering opgemaakt. De feitelijk stand van zaken wordt helder omschreven hetgeen voor de bewijsvoering zeer dienstig kan zijn. Ons hoeft u ook niet het juridisch kader uit te leggen waarbinnen de constatering plaats vindt. Wij zijn ons bewust de juridische finesses en houden hier rekening mee in de opstelling van onze stukken.

Wanneer u één en ander door ons kantoor in een proces-verbaal van constatering heeft laten vastleggen beschikt u over een schriftelijk stuk dat bijzondere bewijskracht kan opleveren!