Bereken de incassokosten die u mag verhalen op de debiteur

 

Kostencalculator

Factuurbedrag:
Incasso kosten:
 
Bereken

 

Toelichting

Sinds 1 juli 2012 is wetgeving in werking getreden die vastlegt welk bedrag aan incassokosten maximaal aan uw debiteur in rekening gebracht mag worden. Voor particulieren mag niet afgeweken worden van deze wetgeving. Bij particulieren moet eerst in een aanmaning voor de incassokosten worden gewaarschuwd door het concrete bedrag aan incassokosten op te nemen en een mededeling dat indien niet alsnog binnen veertien dagen wordt betaald, de incassokosten daadwerkelijk verschuldigd zullen worden. Pas hierna mogen de incassokosten van een particuliere debiteur worden gevorderd.

Als u niet BTW plichtig bent dan mag u de incassokosten verhogen met 21%. Dit is de BTW over de incassokosten die wij aan u doorbelasten als wij de incasso opdracht krijgen. Wanneer u een niet BTW plichtige ondernemer bent is onze in rekening te brengen BTW voor u niet aftrekbaar en mag deze gevorderd worden van uw debiteur. U kunt in de calculator de juiste optie aanvinken en dan zal het correcte bedrag worden weergegeven.