Wouters Incasso in Dordrecht

BESLAGTRAJECT

De exclusieve taak
In het beslagtraject komt onze primaire taak als gerechts deurwaarder aan bod, namelijk het leggen van beslagen en uitbrengen van exploten. Dit is een exclusieve taak die alleen uitgevoerd worden door de gerechtsdeurwaarder.

Wij horen vaak dat mensen niet goed het onderscheid kunnen maken tussen de gerechtsdeurwaarder en andere incasso partijen. Vanaf de buitenkant gezien lijkt het verschil misschien klein, maar qua interne organisatie zijn de verschillen enorm. De gerechtsdeurwaarder is een door de overheid benoemde ambtenaar. Zijn kantoor moet aan diverse kwaliteitsvoorschriften en financiële voorschriften voldoen waarop ook toezicht wordt uitgevoerd. Daar staat tegenover dat wij in onze taak als gerechtsdeurwaarder verregaande bevoegdheden hebben gekregen om betaling van een vordering af te dwingen.

Het bezoek van de deurwaarder
Als gerechtsdeurwaarder zijn wij onder andere belast met het oproepen van partijen om bij de rechter te verschijnen. Dit gebeurt in civielrechtelijke zaken. Dit kan in een zaak zijn waarin wij zelf de incasso voor onze cliënte verzorgen, maar ook in opdracht van een advocaat of een incassobureau, die zelf niet bevoegd zijn om deze oproep te doen. Onze taak is dan om er voor zorg te dragen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan en de partij voor een bepaalde dag bij een rechtbank wordt opgeroepen. Dit stuk heet een ‘dagvaarding’. Op het moment dat de rechter vonnis heeft gewezen, komen wij weer in actie. Dan moet de veroordeelde op de hoogte worden gebracht van het vonnis en een zogeheten ‘bevel tot betaling’ worden gedaan met (meestal) een betalingstermijn van twee dagen.

Hierna mogen/moeten wij maatregelen nemen, die uiteraard de wet ons toestaat. Dan kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op de inboedel/ inventaris, op een huis, onder een bankinstelling, bij een werkgever of op aandelen.

De beslaglegging is een ingrijpend middel. Daar staat echter tegenover dat er een gerechtelijk traject aan voorafgaat waarbij een rechter de vordering toetst en de schuldenaar alsnog de kans krijgt om te betalen. Het feit dat wij als gerechtsdeurwaarderkantoor ook in deze fase de nodige maatregelen kunnen uitvoeren is voor u wel zo makkelijk. U bent in alle fases precies op de hoogte van de behandeling van uw vordering.