Wouters Incasso in Dordrecht

JURIDISCH/NAAR DE RECHTER

Onze juristen
Het onbetaald blijven van een factuur is niet altijd een kwestie van wanbetaling. Soms bestaat er een geschil en komt u er samen met uw cliënt niet uit. Dit resulteert dan in een onbetaalde vordering.

Hier komen onze juristen voor u in actie. Wij verzorgen uw juridische dienstverlening in de breedste zin van het woord. Hét beste alternatief voor de advocaat. Ook hier draait het allemaal om het oplossen van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium, waarbij de weg naar de rechter wordt voorkomen. Waar veel juristen probleemstellingen graag theoretisch benaderen, kiezen die van ons liever voor een pragmatische aanpak. Dat bespaart dure en tijdrovende gerechtelijke  procedures. U weet snel waar u aan toe bent.

Als u een geschil heeft met uw cliënte adviseren wij u om in een zo vroeg stadium bij ons aan te kloppen en uw voordeel te doen met onze hulp. Er is buitengerechtelijk namelijk meer te bereiken dan vaak gedacht wordt. Het is ook sneller en goedkoper dan het uitvechten van een geschil bij de rechter. Wij kiezen altijd voor een pragmatische aanpak en behoeden u voor allerlei dure en tijdrovende gerechtelijke procedures.

Naar de rechter
Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Hierbij komt het nodige kijken: het dagvaarden van de niet betalende debiteur, uw verhaal bij de rechter, het ten uitvoerleggen van het vonnis als de debiteur zich niet aan de rechtelijke uitspraak houdt, etc. Al die werkzaamheden kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

Wij kunnen in de meeste gevallen de juridische procedure in eigen beheer voor u uitvoeren. Voor u blijft alles onder één dak. Wij zijn uw aanspreekpunt en gaan met u mee naar de rechter.