Wouters Incasso in Dordrecht

U HEEFT EEN VORDERING

Incasseren is keuzes maken
Achter een vordering zit altijd een klantrelatie. U heeft uw cliënt een dienst of product geleverd en vaak hoopt u in de toekomst weer zaken te doen met dezelfde cliënt. Toch zit u op dit moment met een probleem. Uw cliënt heeft niet betaald en u wikt en weegt hoe daarmee om te gaan. De centrale vraag is dan: Hoe lang wilt u op uw geld wachten? Want vergis u niet, wachten betekent niet alleen een verslechtering van uw ‘cash flow’, het betekent ook een groeiend risico van oninbaarheid van uw vordering.

Bij dergelijke dilemma’s fungeren wij graag als uw klankbord. ‘Is er een kant en klare oplossing voor dit dillemma?’, zult u zich misschien afvragen. Dat is er zeker niet. Een tandarts bijvoorbeeld zal eerder geneigd zijn een niet betalende cliënt ter incasso te door te sturen, dan een softwareleverancier die een nu niet betalende cliënte in het verleden al jarenlang voor tienduizenden euro’s aan producten en diensten heeft geleverd.

In dit spanningsveld denken wij met u mee. Een eerste tip van ons. Spiegel de situatie eens naar uzelf. U neemt een product of dienst af en hebt daarover geen klachten. Er volgt een factuur met een betalingstermijn van dertig dagen. Die laat u verstrijken. Daarna ontvangt u netjes schriftelijk een herinnering en vervolgens nog een telefoontje van uw schuldeiser. U belooft te betalen maar doet dit wederom niet. Inmiddels zitten we zestig dagen na factuurdatum. Er volgt nu een brief van ons kantoor. Waarschijnlijk zat u hier dan niet op te wachten. Maar kunt u begrip hebben voor de actie van de tegenpartij? Wij horen graag uw antwoord.

Goed debiteurenbeheer levert u winst op
Goed debiteurenbeheer gaat breder en dieper dan vaak gedacht wordt. Het heeft niet alleen te maken met uw betalingstermijn. Ook de communicatie van uw medewerkers met de cliënt is bepalend, uw algemene voorwaarden, uw offertes, contracten, etc. Wij begeleiden en adviseren u en uw medewerkers om tot een consequent en gedegen debiteurenbeheer te komen.

Stuur uw debiteur altijd één duidelijke ingebrekestelling. Als u zaken doet met consumenten dient uw ingebrekestelling te voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden. Neem vrijblijvend contact op voor meer advies. Want ook op dit gebied delen wij graag onze kennis en expertise.