Wouters Incasso in Dordrecht

Beslagvrije voet
Als  u door de rechter veroordeeld bent voor een schuld heeft moet u deze ineens betalen of hiervoor een betalingsregeling treffen. Op het moment dat dit niet gebeurt of een regeling niet (volledig) wordt nagekomen kan er beslag op uw inkomsten worden gelegd.

Als er beslag wordt gelegd betekent dit niet dat uw volledige inkomsten worden ingehouden. In Nederland is er een systeem waarbij er bij een beslag rekening wordt gehouden met een bestaansminimum. De zogenaamde beslagvrije voet.

De beslagvrije voet is een drempel op uw vermogen. Onder deze drempel kan de beslaglegger geen gelden inhouden. Alle gelden die boven deze drempel vallen onder het beslag en worden aan de beslaglegger afgedragen. Voorbeeld: U verdient € 1.000,- per maand  maar uw beslagvrije voet is € 800,- dan valt er maar € 200,- onder het beslag.

Niet iedere (gezins) situatie is hetzelfde en ook kunnen de inkomsten van schuldenaren verschillen. Daarom geldt er voor verschillende situaties een verschillende beslagvrije voet. Dit betekent dat uw beslagvrije voet hoger of lager kan zijn dan die van een andere schuldenaar.

Om een juiste beslagvrije voet voor uw situatie vast te kunnen stellen moet u de gegevens van uw inkomsten en uitgaven doorgeven. Op het moment dat u een partner heeft moet u zijn of haar gegevens ook doorgeven. Vaak worden deze gegevens niet doorgegeven en moet er van de laagste beslagvrije voet worden uitgegaan. Een ander gevolg kan zijn dat deze beslagvrije voet wordt gehalveerd omdat de gegevens van de partner niet is doorgegeven. Dit betekent dat een schuldenaar misschien minder geld over houdt dan wanneer hij/zij wel de juiste gegevens had aangeleverd.

Het is dus in uw belang dat u al uw noodzakelijke gegevens verschaft zodat een juiste beslagvrije voet kan worden bepaald.

In de situatie waarbij er geen bekende woon- of verblijfplaats is binnen Nederland geldt er geen beslagvrije voet en valt alles onder het beslag.

Bereken hier uw beslagvrije voet http://frisbee.nl/kbvg/index.php