Wouters Incasso in Dordrecht

Betalingsregeling
Als u een schuld heeft bij een schuldeiser moet u deze in principe ineens aan de eiser betalen. Vaak gebeurt dat niet en wordt er een betalingsregeling getroffen waarbij de schuld niet in één keer maar in termijnen wordt betaald.

Een betalingsregeling is dan dus ook geen verplichting maar een tegemoetkoming van de schuldeiser naar de schuldenaar.

Als u een betalingsregeling wenst kunt u hier schriftelijk of per e-mail om verzoeken. U moet dan uw gegevens van uw inkomsten, vaste lasten en overige uitgaven bijsluiten. Dit zodat er een goed beeld wordt gekregen van uw situatie en er een passende regeling kan worden afgesproken.