Wouters Incasso in Dordrecht

Schuld
U heeft een schuld dat betekent dat een schuldeiser een vordering op u heeft. Dit betekent ook dat u verplicht bent dit bedrag ineens aan de schuldeiser te betalen, tenzij er termijnen of een betalingsregeling tussen u beiden is overeengekomen.

Als uw schuldeiser u aanmaant om te betalen en u nog steeds niet betaald kan hij/zij haar vordering bij een deurwaarderskantoor brengen. Deze krijgen dan de opdracht om die te gaan incasseren. Vaak is het dan zo dat een schuldeiser dan ook de rente vordert die hij/zij mis loopt en de kosten die zij dan moet maken.