Wouters Incasso in Dordrecht

VRAAG EN ANTWOORD

Organisatie

Wie is Wouters?
Wouters is een middelgroot deurwaarderskantoor (18 medewerkers), dat ruim 15 jaar bestaat. Meer dan 25 jaar ervaring heeft en voornamelijk werkt voor het MKB bedrijfsleven, verhuurders en VVE beheerders.

Wat doet Wouters?
Naast de ambtelijke taken die zij als gerechtsdeurwaarder uitvoert, houdt Wouters zich bezig met het incasseren van (huur)vorderingen, voorziet zij klanten van juridisch advies, voert procedures bij het kantongerecht en adviseert bij rechtbank procedures en begeleid/adviseert Wouters op gebied van debiteurenbeheer.

Wouters is een professionele partner, die een verlengstuk wil zijn van haar opdrachtgever, om zo binnen de mogelijkheden die Wouters heeft, het probleem van haar opdrachtgever op een zo’n praktisch mogelijke en financieel voordeligste manier op te lossen. Alles onder het motto ”Uw probleem wordt onze uitdaging”.
Uiteraard rekeninghoudend met de belangen van alle partijen.

Waar komt Wouters?

Wij doen de incasso door heel Nederland! Ook voor buitenlandse incasso’s kunnen wij door ons uitgebreide netwerk vaak een oplossing aanbieden. Neem hiervoor contact met ons op.

Werken jullie op nocure no pay basis?
Wij werken niet op ‘no cure no pay’ basis, maar eigenlijk doet niemand dit! No cure no pay is vaak een sigaar uit eigen doos. Want ofwel u betaalt hoge abonnementskosten om ‘niets te betalen voor uw incasso’ ofwel de kleine lettertjes bij een ‘no cure no pay’ contract vertellen u dat u toch kosten kwijt bent op het moment dat een incasso niet slaagt. Wilt u weten hoe het zit met uw ‘no cure no pay’ contract? Wij leggen het u graag uit op ‘no pay’ basis en maken voor u direct een vergelijking met de kosten van onze dienstverlening.

Debiteurenbeheer & incasso

Is mijn debiteurenbeheer eigenlijk goed geregeld?
Een goed debiteurenbeheer begint bij het eerste contact met uw cliënt. Het antwoord op deze vraag hangt dan ook af van een groot aantal factoren. In wat voor branche opereert u? Welke goederen en/of diensten levert u? Hanteert u algemene voorwaarden? Hoe maakt u afspraken? Vele vragen die op maat beantwoord moeten worden. Wij adviseren u graag.

Hoe kan ik in de toekomst incassoprocedures voorkomen?
Goed debiteurenbeheer heeft niet alleen te maken met uw betalingstermijn. Ook de communicatie van uw medewerkers met de cliënt is bepalend. Duidelijk communiceren en zelf uw eigen spelregels blijven bepalen voorkomen problemen. Maar ook hier begint aan de voordeur al het voorkomen van incassoprocedures. Hoe precies? Dat lichten wij u graag persoonlijk toe.

Hoeveel aanmaningen moet ik sturen?
De wet schrijft voor dat u uw debiteur eerst in gebreke moet stellen voordat de vordering direct opeisbaar is en aan ons uit handen gegeven kan worden. Simpel gezegd: Stuur uw debiteur minstens één maal schriftelijk een aanmaning waarbij gewezen wordt op het verlopen van een betalingstermijn en de kans wordt gegeven om alsnog binnen redelijke termijn te betalen. Wij beschikken over standaard aanmaningen die wij op verzoek aan u kunnen verstrekken en die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wanneer geef ik de zaak uit handen?
Als u het gevoel bekruipt dat u inmiddels toch wel erg lang op uw geld aan het wachten bent, dan bent u wat ons betreft al te laat. Vaak wordt het uit handen gegeven van een incasso als een lastige beslissing ervaren. U bent bang uw cliënt te verliezen. Maar inmiddels brengt u uw eigen liquiditeitspositie in gevaar. Onze tussenkomst hoeft niet tot klantverlies te leiden en heeft vaak een signaalfunctie. Dit lichten wij u graag verder toe.

Vier maanden betalingstermijn. Is dat normaal in deze branche?
Iedere branche kent zo zijn gewoontes en spelregels. Ook waar het de betalingstermijn betreft. Wij hebben vrijwel voor alle sectoren binnen het MKB bedrijfsleven diensten verricht en beantwoorden deze vraag dan ook graag voor u. Laat ons even weten in welke branche u actief bent.

 

Juridische Dienstverlening

Kan ik dit probleem ook zonder tussenkomst van de rechter oplossen?
Vaak kan dat wel. Een goede oplossing vergt echter wel een goed begrip van de situatie: uw juridische positie, de wil van partijen en de aard van het probleem. Wij bemiddelen graag bij het tot stand komen van een oplossing.

Ik wil mijn geld, maar wat zijn mijn kansen in de rechtszaal?
U kunt bij ons terecht voor analyse van en advies over uw zaak, buitengerechtelijk onderhandelen en oplossen, maar ook waar nodig het voeren van procedures bij het kantongerecht, het begeleiden van procedures bij de rechtbank en voor faillissementsaanvragen.

Hoe maak ik een rechtsgeldige afspraak met mijn klant?
Ook een mondelinge afspraak is juridisch bindend. Maar leg uw afspraken toch schriftelijk vast, want: “wie schrijft die blijft”. Een goede schriftelijke vastlegging hoeft ook niet ‘moeilijk’ te zijn. Wij geven u graag advies.

Mediation?
Wanneer het om juridische zaken gaat, adviseren we onze cliënten in een vroeg stadium bij ons aan te kloppen. Er is buitengerechtelijk namelijk meer te bereiken dan vaak gedacht wordt. Het is ook sneller en goedkoper dan het uitvechten van een geschil in een juridische procedure.

Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?
Een simpele verwijzing naar uw algemene voorwaarden op uw facturen en/of briefpapier is onvoldoende. Zorg ervoor dat u de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden goed op orde heeft. U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Gerechtsdeurwaarder

Wanneer schakel in een deurwaarder in?
Wij zijn bevoegd om gerechtelijk vorderingen te incasseren, dagvaardingen en beslagleggingen uit te brengen en ontruimingen uit te voeren. Uiteraard zijn dit maatregelen waar u uw cliënten niet direct mee wil confronteren maar het is wel zo prettig om te weten dat als het zover moet komen, wij u van dienst kunnen zijn.

Wat kan een deurwaarder voor mij betekenen?
Een gerechtsdeurwaarder gaat verder waar het incassotraject ophoudt. Op het moment dat uw debiteur door een rechter is veroordeeld om tot betaling over te gaan en deze veroordeling niet nakomt, zijn wij bevoegd tot beslaglegging over te gaan.

Welke handelingen verricht een deurwaarder?
De deurwaarder staat vooral bekend om beslagleggingen en ontruimingen. Maar onze deurwaarders kunnen meer handelingen verrichten.

• Proces verbaal van constatering
De deurwaarder legt ter plekke een situatie vast en neemt foto’s van de locatie. Dit wordt vervolgens in een proces-verbaal vastgelegd en aan u toegezonden. Een proces-verbaal van constatering vormt bijzondere bewijskracht in een eventueel geschil.

• Deurwaardersommatie
De deurwaarder betekent een schriftelijk stuk aan uw debiteur waarin wordt aangezegd dat hem nog een termijn van twee dagen wordt gegeven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Niet alleen heeft een deurwaardersommatie een veel grotere impact dan een aanmaning. De sommatie geeft de deurwaarder eveneens de gelegenheid ter plekke een beeld te krijgen van de kredietwaardigheid van uw debiteur.

• Opzegging huurcontract
Veelal wordt in de standaard huurcontracten bepaald dat de opzegging dient te gebeuren bij deurwaardersexploot. Wij kunnen dat uiteraard voor u verzorgen, waardoor u zekerheid krijgt dat de opzegging op formele wijze plaatsvindt.

• Conservatoir beslag
In sommige gevallen bestaat er gegronde vrees dat uw debiteur zich aan het verhaal zal onttrekken door bijvoorbeeld vermogensbestanddelen (inventaris, inboedel, auto’s) te vervreemden of zich in het buitenland te vestigen. In deze gevallen kan toestemming aan de rechter worden gevraagd om alvast beslagen te leggen voordat een gerechtelijke procedure is gevoerd. Deze beslagen dienen ter behoud van verhaalsmogelijkheden. Na het verkrijgen van toestemming kan de deurwaarder de beslagen direct leggen. Dit alles kan binnen enkele dagen worden uitgevoerd.

Doet een deurwaarder nog meer dan ontruimen?
Absoluut! Wij maken ook een proces verbaal van constatering, voeren deurwaardersommaties uit en leggen conservatoir beslag. Neemt u voor meer informatie of vragen naar onze werkzaamheden vrijblijvend contact met ons op.