Wouters Incasso in Dordrecht

CONSTATERINGEN

Een degelijke vastlegging van een professional
Als verhuurder zult u in de praktijk te maken (kunnen) krijgen met schade aan het gehuurde, een nalatenschap wegens overlijden van een huurder of simpelweg een discussiepunt met een wederpartij. Er kan zich dan een situatie voordoen waarbij het raadzaam is om de toestand van een woning door middel van een constatering vast te laten leggen. Ook uw huurder zal daarbij gebaat zijn. Een constatering biedt duidelijkheid en houvast.

Hetgeen waar het zich voor u om handelt kan op een later tijdstip zijn gewijzigd of in zijn geheel niet meer te achterhalen zijn. Het is dan wenselijk om bij discussie achteraf een constatering achter de hand te hebben van een onafhankelijke partij. Onze ervaring is dat een constatering van een gerechtsdeurwaarder gewicht in de schaal legt.

Op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt door ons kantoor een proces verbaal van constatering opgemaakt. De feitelijk stand van zaken wordt helder omschreven hetgeen tijdens een eventuele procedure als bewijsvoering kan dienen. Of beter nog voor sommige aangelegenheden kan het een procedure voorkomen.

Wanneer u één en ander door ons kantoor in een proces-verbaal van constatering heeft laten vastleggen beschikt u over een schriftelijk stuk dat bijzondere bewijskracht oplevert!