Wouters Incasso in Dordrecht

NAAR DE RECHTER

Noodzakelijk traject
Wanneer zowel uw als onze inspanningen niet tot een oplossing leiden is de gang naar de rechter noodzakelijk. Wij zullen een vonnis vragen voor betaling van de achterstand, ontbinding van de huurovereenkomst en een machtiging om tot ontruiming over te gaan. Wij staan u altijd zelf bij tijdens de gerechtelijke procedure, stellen alle benodigde stukken op en gaan voor of met u naar de zitting wanneer dit door de rechter wordt gevraagd.

Onze ervaring is dat het starten van een gerechtelijke procedure en het krijgen van een vonnis om te ontruimen een enorme stimulans tot betaling is. Wist u dat wij bij ontruimingsvonnissen in de meeste gevallen geen ontruiming uitvoeren? Zelfs op de dag van ontruiming is het nog mogelijk hiervan af te zien als de omstandigheden daarom vragen. Uiteraard vindt hier altijd nauwe afstemming met u plaats om, binnen de wettelijke mogelijkheden, tot een uitvoering te komen die voldoet aan uw wensen.