Wouters Incasso in Dordrecht

ONTRUIMINGEN

Reëele executie
De gerechtsdeurwaarder is de door de wet aangewezen persoon om de ontruiming te bewerkstellingen. Als vaste partner van diverse type verhuurders zijn wij bekend met diverse verhuursituaties. Dit doen we dus al een hele tijd en brengt met zich met dat wij gedegen kennis en ervaringen op dit punt in huis hebben.

Bij een ontruiming spelen vooral praktische zaken een rol. Daarbij kunt u denken aan zaken als hoe om te gaan met de inboedel/inventaris, met stoffering, met huisdieren, met schade die is aangericht aan het gehuurde. Allemaal kwesties die wij binnen het wettelijke kader maar met een praktische insteek voor u oppakken.

Mocht u specifieke vragen hebben over ontruimingen horen wij u graag.