Wouters Incasso in Dordrecht

HUUR- EN VVE-INCASSO

Niet ontruimen, wel incasseren?
Uw huurvorderingen krijgen bij ons de aandacht die zij nodig hebben van onze aparte afdeling huur- en VVE-zaken. Dat is heel belangrijk. Bij een oplopende huurachterstand moet er adequaat worden opgetreden. Hoe langer wordt gewacht, hoe groter de kans wordt dat een achterstand voor uw huurder onoverkomelijk groot wordt en de enige oplossing de ontruiming wordt.

Hiervoor staat ons kantoor voor u klaar. Wij bedenken samen met u een strategie waarbij wij gezamenlijk een antwoord zullen vinden op vragen als: “Wat is uw doel? Welke middelen wilt u inzetten en op welk moment? Welk rollenspel kunnen wij samen opzetten om uw doelen te verwezenlijken?” Alleen door maatwerk te verrichten en een nauwe afstemming met u te hebben kan een vordering op de juiste wijze worden afgehandeld.

De genoemde vragen zullen anders beantwoord worden voor de verschillende types huur. Zowel woningverhuur, kamerverhuur, als verhuur van bedrijfsruimten passeren allemaal ons kantoor. Wij zijn werkzaam voor diverse woningcorporaties, particuliere verhuurders, en VVE beheerders. Ook met uw huur- of VVE vordering kunt u dus gerust bij ons terecht.

Bijzondere aandacht verdient nog de sociaal maatschappelijke rol van de woningcorporatie. Wij zijn ons hiervan bijzonder bewust zeker gezien ook het feit dat wij eenzelfde verantwoording dragen in de uitoefening van ons deurwaardersvak. Prachtig resultaat komt in dit kader naar voren in een zogenaamde “Vogelaarwijk” binnen ons werkgebied. Met inbreng van ons beleid vindt hierin een minimum aan ontruimingen plaats en zijn deze zelfs teruggedrongen. Neem contact op. Wij vertellen u graag meer hierover.